header

4-03-2015 Twintig procent meer omzet boerderijwinkels

De verkoop van producten via een boerderijwinkel rechtstreeks aan de consument is de afgelopen jaren met 20 procent toegenomen. Dit blijkt uit de monitor Kijk op Multifunctionele Landbouw die  op 26 februari door de staatssecretaris Sharon Dijksma is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit is onder meer een gevolg van de toegenomen professionaliteit  van de winkels en de belangrijke maatschappelijke functie die zij vervullen in relatie tot de toenemende vraag van consumenten naar eerlijk eten met een bekende herkomst.

De omzet van boerderijwinkels is in de periode 2011-2013 gestegen van 98 naar 118 miljoen euro. Opvallend in het door de WUR samengestelde rapport is dat de totale omzet  van boerderijverkoop (rechtstreeks van de boer aan de consument / eindverbruiker) in de periode licht is gedaald (van 147 nar 142 miljoen. Dit is voornamelijk een boekhoudkundig probleem, aldus de onderzoekers, omdat de verkoop via andere winkels niet meer in de statistieken is meegenomen. De onderzoekers erkennen dat juist hierin de afgelopen jaren de grootste ontwikkeling heeft plaatsgevonden, onder meer door de sterke groei in het ‘pakkettensegment’ (streekboxen en – kratten) en webwinkels. De afzet van streekproducten via supermarkten wordt door de onderzoekers helaas geheel buiten beschouwing gelaten.

Het onderzoek laat verder zien dat in de periode 2007-2013 de totale omzet in de multifunctionele landbouw is toegenomen met ruim 60%. Zorglandbouw en boerderijwinkels zien hun omzet tussen 2011 en 2013 met 20% stijgen en de agrarische kinderopvang zelfs met 30%. Deze publicatie laat ook zien dat ondanks de economische crises de omzet in de multifunctionele landbouw verder is gegroeid naar bijna een half miljard euro in 2013. De multifunctionele landbouw doet inmiddels niet meer onder voor de teelt van vollegronds groente, paddenstoelen of fruit en is vergelijkbaar qua omvang met de biologische landbouw.

Uit het onderzoek blijkt dat de impact van multifunctionele landbouw verder gaat dan omzetgegevens. Eén op de vijf landbouwers kiest niet voor schaalvergroting of een baan buiten het bedrijf, maar pakt naast de agrarische activiteiten ook succesvol andere activiteiten op zoals zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, streekproducten, natuurbeheer en/of recreatie. Hierdoor krijgt het agrarisch bedrijf een multifunctioneel karakter en daarmee verbreding in het verdienmodel. Multifunctionele ondernemers dragen bij aan de lokale economie en samenleving en spelen in op de verandering in hun omgeving. De multifunctionele ondernemer zorgt voor banen in de stad; stedelijke ondernemers verkopen er lokaal geproduceerde producten en het voorzieningenniveau op het platteland wordt versterkt, belangrijk in bijvoorbeeld krimpgebieden. In de praktijk blijkt dat multifunctionele bedrijven volop investeren en een goed inkomen verwerven. Het multifunctionele bedrijf blijkt in de praktijk ook een aantrekkelijk bedrijf te zijn om over te nemen door de volgende generatie. Een belangrijk, intrinsiek onderdeel van de bedrijfsvoering op een multifunctioneel bedrijf is het tot stand brengen van de verbinding tussen boer en burger, tussen het platteland en de stad.
(Foto: de Landwinkel van Boer Spierings in Oss)
Meer hierover:
WUR-publicatie__Kijk_op_Multifunctionele_landbouw,_omzet_en_impact_2007-2013__

https://www.actualcert.com/C2010-555.html

Kamerbrief 20140226 Impact_en_omzet_Multifunctionele_landbouw
©2016 Communicatiebureau de Lynx