header

23-05-2013 Onderzoek moet processen streekproducten verbeteren

Foodservice groothandel Deli XL, ondernemersvereniging ZLTO en Wageningen UR werken samen om de logistiek en kwaliteitsborging van streekproducten te optimaliseren. Het complexe logistieke model vanaf het boerenerf tot aan de keuken wordt onder de loep genomen en er wordt werk gemaakt van kwaliteitsgaranties en leveringscontracten. De partijen slaan de handen ineen om de versnipperde keten verder te professionaliseren en van daaruit de groeimarkt van streekproducten beter te bedienen.

 

Om deze doelen te bereiken start het gezamenlijke projectteam twee onderzoeken op die nog dit jaar tot concrete resultaten moeten leiden. Bijzonder aan deze publiek-private samenwerking is dat het theoretisch onderzoek direct in de praktijk kan worden getoetst bij de achterban van Deli XL en ZLTO. Ketenspecialist Goos Cardol (ZLTO) stipt aan: “We streven naar kennisvalorisatie waarmee zowel het boerenerf als de professionele keuken uit de voeten kan. De groeiende local-for-local markt vraagt om slimme en snelle matches tussen vraag en aanbod. De kwaliteit van producten en logistiek staat altijd voorop. Alleen zo kan de waarde van land tot klant optimaal doorgegeven worden in de keten.” Uiteindelijk worden er best practices gepubliceerd, die toepasbaar zijn voor andere foodservice groothandels en andere partijen die met streekproducten werken.

 

Logistieke stromen optimaliseren

Het eerste onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een nieuw logistiek model. Daarbij wordt het onderzoeksinstituut Food & Biobased Research Wageningen UR ingezet. Suzanne Stienen, Projectmanager bij Deli XL: “Wij merken bij onze klanten een groeiende behoefte aan streekproducten en daar spelen we op in met Vers 24/7, de online versmarkt voor de horeca. Als lokale producenten van streekproducten hun afzet en klantenkring vergroten wordt de logistiek voor de deze bedrijven complexer. We gaan daarom samen met ZLTO en Food & Biobased Research uitzoeken welke verbeterslagen we kunnen maken in de huidige businessmodellen en distributiesystemen.”

 

Waarborgen voedselveiligheid

Gelijktijdig wordt door Deli XL en ZLTO samen met het onderzoekinstuut RIKILT Wageningen UR gezocht naar een oplossing om de voedselveiligheid van streekproducten beter te borgen. Producenten van streekproducten zijn veelal niet HACCP gecertificeerd, wat bij grotere afnemers vaak een inkoopeis is. Suzanne Stienen: “Voor kleine producenten is het lastig om aan die eis te voldoen. Wij gaan kijken of we op een eenvoudige manier toch tot garanties en borging kunnen komen. Daarmee vergroten we de potentiële afzetmarkt voor streekproducten.”

Deli XL, ZLTO en Wageningen UR zullen diverse producenten, klanten, overheidsinstanties en andere organisaties in het proces betrekken, zodat de resultaten voor een brede groep bruikbaar zijn.

©2016 Communicatiebureau de Lynx