header

10-04-2015 Nieuw streekmerk voor Friese merengebied

De producten van het Friese Merengebied gaan al eeuwenlang de wereld over. De boeren en vissers waren honderden jaren geleden in heel West Europa vermaard om hun boter, kaas en paling. Nog steeds zijn de veehouders hier belangrijke spelers op de wereldvoedselmarkt, maar ook op kleinere schaal doen producenten die traditie eer aan. Behalve grote zuivelfabrieken, telt het Friese Merengebied talloze boerderijen waar de eigen melk van koeien, schapen en geiten tot kaas verwerkt wordt – van de traditionele nageltsiis en het zachte skieppetsiiske, maar ook tot ijs en yoghurt in eindeloos veel smaken. Het behouden van eeuwenoud vakmanschap staat voorop voor veel van de producenten in het Friese Merengebied, zoals voor de vissers die op paling, snoekbaars en Laaxumer bot vissen, maar ook voor de kwekers van bijna-verdwenen groenten als het Koudumer beantsje en de Koudumer bloemkool. En te midden van al die historie, E20-385 dumps
E20-594 dumps ,worden nieuwe wegen ingeslagen en wijken gras en koeien voor wijnranken en wordt hop geplant voor bierproductie.

 

1Y0-201 Stichting De Marren is een initiatief om producenten van streekproducten te verenigen en te ondersteunen bij de promotie van hun product. Door samenwerking en innovatie te stimuleren wil De Marren een bijdrage leveren aan de marktontwikkeling van het streekproduct uit het Friese Merengebied. De Marren wil als streekkeurmerk producten certificeren die voldoen aan de criteria van de stichting Streekeigen Producten Nederland. Met haar werk wil De Marren het streekproduct uit het Friese Merengebied bij meer mensen bekend maken en bij meer mensen op tafel brengen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen op het team achter De Marren.

 

©2016 Communicatiebureau de Lynx