header

31-05-2013 Streekproducten kansrijk met goed verhaal

Streekproducten kunnen veel meer klanten bereiken. Als ze beter verkrijgbaar zijn, de prijs maximaal 8 procent duurder is dan gewone producten én er een goed verhaal bijzit. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De marktpotentie van streekproducten’ in Nederland door onderzoekers van Wageningen UR. Hiervoor werden meer dan 1000 consumenten ondervraagd en een stakeholderbijeenkomst georganiseerd.

Onderzoeker Marcel Vijn: “Het aandeel consumenten dat regelmatig tot altijd streekproducten koopt of wil kopen kan groeien van 20 procent in de huidige situatie naar 64 procent in een ideale situatie. Het is daarbij vooral belangrijk dat mensen streekproducten kunnen kopen op plekken waar ze normaal hun levensmiddelen kopen. De supermarkt ligt dan voor de hand. En streekproducten mogen wel duurder zijn, maar niet teveel : 8 procent.”
Vijn en zijn collega´s hebben naast het consumentenonderzoek een SWOT analyse gemaakt met input van partijen uit de keten. Deze deelnemers aan de bijeenkomst ´marktpotentie streekproducten´ gaven aan dat de verbinding tussen de boer en de burger volgens hen de grootste kracht van streekproducten is. Het verhaal van de producent wordt gezien als een sterkte, die in de keten niet verloren mag gaan. Naast de sterkten gerelateerd aan de producent, zijn er ook sterkten gerelateerd aan het product: vers, betrouwbaar en lekker.
Als kansrijk zien zij vooral ontwikkelingen die passen bij de toenemende belangstelling voor duurzaamheid: produceren met aandacht voor klimaat, energie, dierenwelzijn en landschap. Bedreigingen zijn de nep-streekproducten, en de lastige logistiek bij kleine volumes. De herkomst en ambachtelijkheid van een streekproduct moet goed duidelijk zijn om zich te onderscheiden van de nep-producten. Samenwerking kan de volumes vergroten en zo de logistiek eerder betaalbaar maken.

Streekproductennetwerk
Het Streekproductennetwerk dat ontstaan is onder de Taskforce Multifunctionele Landbouw en vooral bestaat uit intermediairs in de keten die zich met afzet bezighouden, is onlangs bijeen geweest. Daar bleek dat steeds meer supermarkten geïnteresseerd raken in het aanbieden van streekproducten, waarbij de term vaak slaat op producten uit Nederland met een goed verhaal.
Projectleider Marjon Krol van de ZLTO: “Spar en Plus zijn zulke voorbeelden, waarbij met name Spar ook verbindingen zoekt met lokale ondernemers zoals bakkers. Wat alle partijen een uitdaging vinden, is om in de winter op versgebied voldoende streekproducten te kunnen blijven aanbieden. Ook blijkt het opschalen soms lastig. Dat vraagt om een professionaliseringsslag en om investeringen, die niet altijd gedaan kunnen worden.”
Bron: multifunctionelelandbouw.net / Daniel de Jong

Stel uw vraag

©2016 Communicatiebureau de Lynx