header

Nieuws

Gemeenten staan achter regionale voedselinitiatieven

20 maart

72% van de Nederlandse gemeenten ondersteunt initiatieven van Duurzaam Regionaal Voedsel (DRV). Slechts 10% van de gemeenten heeft ook daadwerkelijk een beleid of visie voor DRV. Van de gemeenten die nog geen beleid hebben, zegt 26% dit in de toekomst te willen gaan doen.

Dat blijkt uit een digitale enquête die Alterra Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onder Nederlandse gemeenten heeft gehouden. Doel van de enquête was om inzicht te krijgen in hoeveel gemeenten anno 2012 betrokken zijn bij regionale voedselinitiatieven en hoeveel gemeenten een actief voedselbeleid hebben ontwikkeld of van plan zijn dat te gaan doen.

Lees meer op de website van Wageningen UR >

 

Nieuw merk maakt Nederlandse boerderijkaas herkenbaar

7 maart 2013

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders heeft een nieuw woord-/beeldmerk gelanceerd, ‘Kaas van de boerderij’. Met het merk wordt kaas die in Nederland op de boerderij bereid is, met de melk van de eigen koeien, schapen, geiten of buffels, als zodanig herkenbaar en traceerbaar.

Lees meer op boerenkaas.nl >

Stel uw vraag

©2016 Communicatiebureau de Lynx