header

Nationale certificering

Het Erkend Streekproduct is het enige onafhankelijke landelijke keurmerk voor streekproducten. Het staat niet alleen voor regionale herkomst maar ook voor maatschappelijk verantwoord produceren. Het keurmerk stelt eisen op gebied van milieu en dierenwelzijn en heeft daarnaast ook aandacht voor regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid, en voor het behoud van karakteristieke agrarische cultuurlandschappen. Bij het Erkend Streekproduct draait het om herkomst; producten mogen in principe overal afgezet worden.

 

keurmerk06

 

Het keurmerk is in 2000 opgezet met ondersteuning van het toenmalige ministerie van LNV; beheer is in handen van stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) in samenwerking met regionale partners (licentiehouders). Producten die in aanmerking willen komen voor het keurmerk, moeten voldoen aan de volgende eisen:

 

 • Er is een duidelijk omschreven productiegebied: de streek;
 • De grondstoffen zijn afkomstig uit de streek;
 • De verwerking vindt plaats in de streek;
 • Producten en grondstoffen worden op een verantwoorde, duurzame wijze geproduceerd.

 

 

Hoe wordt uw product een Erkend Streekproduct?

 

De aanvraagprocedure voor een Erkend Streekproduct verloopt globaal als volgt:

 

 1. Een volledig ingevuld aanmeldformulier dient opgestuurd te worden naar het secretariaat van SPN.
 2. (Een vertegenwoordiger van) het bestuur geeft op basis van het ingevulde aanmeldformulier een voorlopige beoordeling af.
 3. Bij een voorlopig positieve beoordeling beoordeelt een vertegenwoordiger van het bestuur van SPN de situatie ter plekke.
 4. Indien het product voor certificering in aanmerking komt, wordt over gegaan tot het maken van een productiereglement waarin het product, samenstelling, herkomst, be- en verwerking en de invulling van duurzaamheid / MVO wordt beschreven.
 5. Het productiereglement wordt beoordeeld door het bestuur van SPN. Indien noodzakelijk wordt extern advies ingewonnen. Na goedkeuring van het reglement wordt tot keurmerkverlening over gegaan.
 6. SPN en de keurmerkgebruiker tekenen een gebruiksovereenkomst voor het beeldmerk ‘erkend streekproduct ́. Het opgestelde productiereglement is onderdeel van de overeenkomst.
 7. De gebruiker wordt geacht het beeldmerk ‘erkend streekproduct’ te vermelden op het etiket of de verpakking van het product en de ontwikkelde promotiematerialen.
 8. In overleg met de keurmerkgebruiker wordt afgesproken op welke wijze het certificaat officieel wordt verstrekt.

 

Meer over de procedure, voorwaarden en tarieven vindt u op de website van SPN. U kunt daar ook het aanmeldformulier downloaden.

 

 

Controle

 

De stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) controleert de naleving van de gestelde eisen op de volgende manieren:

 

 • Er is een ingangscontrole waarbij het productiereglement wordt opgesteld. Daar is ruimte om uitzonderingen (of ontheffingen) te verlenen op de gestelde eisen.
 • Controle door SPN: Eens in de vier jaar vindt controle plaats door SPN.
 • Eigen controle: Jaarlijks doet de producent een zelfassessment over veranderingen die hebben plaatsgevonden; eens in de twee jaar vindt een duurzaamheidsevaluatie plaats. Als zij het nodig acht, legt SPN een bezoek af.

Voorbeelden

Er zijn tal van producten die het Erkend Streekproducten-logo dragen, zoals de Hoeksche Rooie en het Zeeuwse Vlegelbrood. Wilt u weten of een product het Erkend Streekproducten-logo draagt? Kijk dan in de database.

 

Bronnen en meer info

Stel uw vraag

©2016 Communicatiebureau de Lynx