header

Europese certificering

Sinds 1992 kent de Europese Unie een waarderings- en beschermingssysteem dat betrekking heeft op het kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten en levensmiddelen. Doel van het systeem is:

 

 • De diversiteit van landbouwproductie aan te moedigen;
 • Productnamen te beschermen tegen misbruik en namaak;
 • Consumenten te helpen door informatie te geven over het specifieke karakter van producten.

 

keurmerk08   keurmerk09   GTS

 

Er bestaan drie soorten Europese bescherming:

 • Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB): productie, verwerking en bereiding vinden plaats binnen een bepaald geografisch gebied, volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. Het gaat hier bijvoorbeeld om kazen die gemaakt worden in een bepaald gebied, met de melk van een lokaal dierenras dat in het geografische gebied wordt gehouden;
 • Beschermde Geografische Aanduiding (BGA):  minimaal één van de productie-, verwerkings- of bereidingsstadia kunnen worden toegeschreven aan de geografische oorsprong. In sommige landen is dat bijvoorbeeld het geval voor hammen en worsten die een bepaalde faam genieten en volgens lokale methoden binnen een afgebakend geografisch gebied worden bereid.
 • Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS): verwijst niet naar de herkomst, maar naar de traditionele productsamenstelling of productiemethode. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om bepaalde gebaksoorten of kazen die op traditionele wijze worden bereid. Er is geen regionale binding, dus in feite gaat het hier niet om een streekproduct. GTS zal dus verder buiten beschouwing worden gelaten.

 

 

Hoe wordt uw product een erkend beschermd Europees product?

 

De Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten (AGOS) adviseert de minister van EZ bij aanvragen voor registratie van Nederlandse producten en bij bezwaren tegen de registratie van producten uit andere lidstaten en derde landen. Aanvragen voor registratie verlopen globaal als volgt:

 1. Een producent(engroepering) kan bij het AGOS-secretariaat  een verzoek tot registratie van een product indienen; hiervoor bestaat een standaard sjabloon.
 2. De Adviescommissie onderzoekt of het productdossier voldoet aan de vereisten van de betreffende EU-verordening.
 3. Als de Adviescommissie heeft ingestemd met de aanvraag, wordt het productdossier met het oog op de nationale bezwaarprocedure gepubliceerd in de Staatscourant.
 4. Als er geen bezwaren zijn ontvangen wordt de aanvraag doorgestuurd naar het ministerie van EZ.
 5. Hierna stuurt het ministerie het productdossier door naar de Europese Commissie in Brussel.
 6. De Europese Commissie gaat onderzoeken of het dossier voldoet aan alle vereisten van de Verordening en laat het vervolgens in alle talen van de gemeenschap vertalen en publiceren in het Publicatieblad van de EU.
 7. Als vijf maanden na publicatie geen bezwaren zijn ontvangen, wordt het product opgenomen in het register.
 8. De betreffende producent(engroepering) dient zich aan te sluiten bij de in het productdossier genoemde controle-instantie

 

Wilt u uw product laten registreren als erkend beschermd Europees product, wendt u zich dan tot het AGOS-secretariaat:

 

Adviescommissie Geografische Aanduidingen, Oorsprongsbenamingen en Specificiteitcertificering
Postbus 93119
2509 AC DEN HAAG

Contactpersoon is A.C.M. van de Langkruis – van der Meer,
Telefoon: 088 – 6026781 / 06 – 5527 6794 (tijdens kantooruren)
E-mail: diana.vandelangkruis@rvo.nl

 

Bescherming

De keurmerken zijn betrouwbaar, want kennen een geaccrediteerde controle.

 

Voorbeelden

Nederland heeft tot nu toe 13 producten met een Europese erkenning: 5 producten die een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) hebben, 5 producten met een beschermde geografische aanduiding (BGA) en 3 producten met een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS).

 

Bronnen en meer info

Stel uw vraag

©2016 Communicatiebureau de Lynx