header

Ontwikkeling sector

Ontwikkelingen in het verleden

 

Tabel 1-2 Ontwikkeling sector

Klik op de tabel voor een vergroting.

 

In ‘Kijk op Multifunctionele landbouw – Omzet en Impact 2007-2011’ van het LEI is de ontwikkeling van boerderijverkoop bekeken. Onder boerderijverkoop verstaan zij directe afzet van de boer aan consumenten, streekwinkels, gemeenten/instellingen of horeca. Opgemerkt wordt dat het begrip streekproduct verder reikt: dan gaat het ook om de afzet van eigen verwerkte of primaire producten aan de tussenhandel.

 

Tabel 2-3 Ontwikkeling sector

 Klik op de tabel voor een vergroting.

 

Het aantal bedrijven is tussen 2007 en 2011 met 16% toegenomen, de omzet steeg met maar liefst 65%.

 

 

Potenties in de toekomst

 

In het rapport ‘Verbreding gevraagd’  (ECORYS 2009) schatten de onderzoekers het marktpotentieel van streekproducten en korte ketens op € 1.171 tot € 4.157 miljoen.

 

In 2013 publiceerde Wageningen UR een nieuw (consumenten)onderzoek naar de potentie van streekproducten. Daaruit blijkt dat mensen best meer streekproducten willen kopen dan ze nu doen. Een reden daarvoor is dat ze nu barrières ervaren: consumenten vinden de boerderij bijvoorbeeld te ver weg of de prijs van streekproducten aan de hoge kant. Overigens blijken consumenten wel bereid een meerprijs te betalen (gemiddeld 8%). De onderzoekers concluderen dat er zowel bij bestaande klanten als potentiële klanten ruimte is voor groei. Zij schatten dat het aandeel consumenten dat regelmatig tot altijd streekproducten koopt of wil kopen kan groeien van 20% in de huidige situatie naar 64% in een ideale situatie.

Stel uw vraag

©2016 Communicatiebureau de Lynx